نامه اتاق ایران و نامه کارگروه ملی ریاست جمهوری درخصوص رفع ابهام برخی از بانک ها و یکسان سازی نحوه عملکرد آنها

پرینت
نامه اتاق ایران و نامه کارگروه ملی ریاست جمهوری درخصوص رفع ابهام برخی از بانک ها و یکسان سازی نحوه عملکرد آنها


ویرایش شده در شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸