" فرم ها "

 

 

شركت محترم

 

با توجه به تقاضای آن شركت محترم مبني بر عضويت در اين انجمن، خواهشمند است مقرر فرمائيد مدارك ذيل همراه با فيش واريزي به مبلغ 40 ميليون ريال بطور علي الحساب به حساب جاري جام شماره 1769810285 بانك ملت شعبه فلسطين شمالي به نام انجمن صنايع شوينده ، بهداشتي و آرايشي ايران ،‌ را به دبيرخانه انجمن واقع در ابتدای پاسداران - سه راه ضرابخانه- سروستان 10- کوچه اعلائی- پلاک 20 طبقه دوم با
کد پستی1661965813  تحويل فرمايند.

 

1ـ  تصویر برابر اصل شده آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي كشور با آخرين تغييرات.

 

2ـ تصویر برابر اصل شده پروانه هاي تأسيس و بهره برداري از وزارت صنايع ( آخرين تمديد )

 

3ـ تصویر برابر اصل شده پروانه هاي تأسيس،‌بهره برداري و ساخت از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي (‌آخرين تمديد)‌

 

4ـ نصویر پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد در صورت وجود ( آخرين تمديد )

 

5ـ تصویر برابر اصل شده كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

 

6ـ اصل فرم تكميل  تقاضاي عضويت  با مهر و امضای مدیر عامل كه ضميمه مي‎باشد .  ( برای دانلود فرم اینجا کلیک کنید )

 

7- تصویر برابر اصل شده حداقل یک مورد پروانه ساخت و به علاوه تصویر مابقی پروانه های ساخت

 

8- تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

 

متعاقباً موضوع در كميسيون پذيرش انجمن طرح و نتيجه به آن شركت محترم اعلام خواهد گرديد.