• نام شرکت
 • نام مدیر عامل
 • تلفن
 • فکس
 • وبسایت
 • پست الکترونیکی
 • يونيليور ايران
 • آقای اوزگور کولوکفاکی
 • 0282-2235543-7- 87718 - 87719301
 • 0282-2223292 87719499
 • jobs@unilever.com
 • آدرس:
 • تهران میدان آرژانتین خیابان زاگرس نبش ک 33 پلاک 23